Vi är Ekenberg & Andersson

Om Thomas Ekenberg

Advokat/Partner

Thomas Ekenberg har mångårig erfarenhet inom områdena M&A, immaterialrätt,
tvistelösning och allmän affärsjuridik.

Utbildning
Jur. kand. Uppsala universitet, 1985
Tingsnotarie, Härnösands tingsrätt, 1985–1987

Erfarenhet
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, partner, 2005–nuvarande
Hellström Advokatbyrå, partner, 2003–2005
Michelson & Werner Advokatbyrå, partner, 1989–2003

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund
International Lawyers Network, ILN
International Bar Association, IBA
International Pacific Bar Association, IPBA

Språkkunskaper
Svenska
Engelska

Om Beatrice Edineus

Biträdande jurist

Beatrice arbetar med särskild inriktning mot förhandling, tvistelösning, avtalsrätt, bolagsrätt, M&A och fastighetsrätt. Hon har även erfarenhet av offentlig upphandling, bygg- och miljöärenden samt GDPR.

Utbildning
Juristexamen Uppsala universitet, 2018

Erfarenhet
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, 2018–nuvarande
Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg, 2017–2018

Språkkunskaper
Svenska
Engelska

William Sandell, Ekenberg & Andersson Advokatbyrå Stockholm
Om William Sandell

Biträdande jurist

William arbetar med särskild inriktning mot tvistelösning, avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt och försäkringsrätt. Han har även erfarenhet av förvaltningsrätt, hyresrätt och fordringsrätt.

Utbildning
Juristexamen Stockholms universitet, 2020
University of Southampton, England, 2019

Erfarenhet
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, 2021–nuvarande
Advokatbyrån Emanuel Öz, 2020–2021
Stockholms Advokatbyrå, 2017-2019

Språkkunskaper
Svenska
Engelska

Om Tommy Bergquist

Affärsjurist, Konsult

Tommy Bergquist har mångårig erfarenhet inom allmän affärsjuridik, avtals- och bolagsrätt samt M&A.

Utbildning
Jur. kand, Lunds universitet, 1983
Studier i företags- och nationalekonomi, Lunds universitet, 1982–1984
Ängelholms tingsrätt, tingsnotarie, 1983–1985
Länsstyrelsens skatteutbildning, Malmöhus län, 1984–1985

Erfarenhet
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, konsult, 2008–nuvarande
Affärsjuristen Tommy Bergquist, 2000–2008
Eurolawyers Advokatfirma, 1997–2000
Zanders Advokatbyrå, 1995–1997
Björn Gärdes Advokatbyrå, 1987–1995
Styrbjörn Gärdes Advokatbyrå, 1985–1987

Medlemskap
International Bar Association, IBA

Språkkunskaper
Svenska
Engelska

Om Gunilla Olsson Oxelgren

Ekonomiansvarig

Gunilla ansvarar för advokatbyråns ekonomi samt bistår byråns jurister i ekonomiska ärenden.

Utbildning
Ekonomi, administration och juridik, Stockholms universitet

Erfarenhet
Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, 2018–nuvarande
Entreprenörsföretag 2007–2017
Waxholmsbolaget / Stockholms Sjötrafik 1986–2007

Språkkunskaper
Svenska
Engelska