Ekenberg & Andersson Advokatbyrå i Stockholm

    Välkommen till din samarbetspartner inom svensk och internationell affärsjuridik

Fullservicebyrå

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå med inriktning på svensk och internationell affärsjuridik, avtalsrätt och tvistelösning. Genom vår erfarenhet kan vi erbjuda dig och ditt företag högklassig och professionell affärsjuridisk rådgivning i komplicerade sammanhang.

Rättsområden

Ekenberg & Anderssons huvudsakliga verksamhetsområde är affärsjuridik. Som affärsjurist måste man inte bara ha goda juridiska och ekonomiska kunskaper. Man måste även förstå och kunna sätta sig in i klientens perspektiv i affärsjuridiska sammanhang och ha god kännedom om klientens verksamhet och mål.

Varför är det viktigt att din försäkring innefattar rättsskydd?

När en klient söker vårt biträde i en tvist är något av det första vi frågar om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Att driva in en tvistig fordran i en process – eller att försvara sig mot ett obefogat krav – medför alltid kostnader. Även om den part som förlorar...

läs mer

Ny praxis för beslut per capsulam i aktiebolag

Att ett beslut i ett aktiebolag fattas per capsulam innebär att styrelsen eller bolagsstämman i bolaget fattar beslut utan att hålla en bolagsstämma eller ett styrelsemöte. För att kunna fatta ett beslut per capsulam måste samtliga styrelseledamöter eller aktieägare...

läs mer

Kontakta oss