Ekenberg & Andersson Advokatbyrå i Stockholm

    Välkommen till din samarbetspartner inom svensk och internationell affärsjuridik

Fullservicebyrå

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå med inriktning på svensk och internationell affärsjuridik, avtalsrätt och tvistelösning. Genom vår erfarenhet kan vi erbjuda dig och ditt företag högklassig och professionell affärsjuridisk rådgivning i komplicerade sammanhang.

Rättsområden

Ekenberg & Anderssons huvudsakliga verksamhetsområde är affärsjuridik. Som affärsjurist måste man inte bara ha goda juridiska och ekonomiska kunskaper. Man måste även förstå och kunna sätta sig in i klientens perspektiv i affärsjuridiska sammanhang och ha god kännedom om klientens verksamhet och mål.

Vem betalar rättegångskostnaderna i ett tvistemål?

Att få en tvist rättsligt prövad av domstol medför alltid löpande kostnader. Dels uppstår administrativa kostnader i form av exempelvis ansökningsavgiften till tingsrätten. Beroende på tvistens natur kan externa utlåtanden eller utredning vara nödvändig som bevisning...

läs mer

Varför är det viktigt att din försäkring innefattar rättsskydd?

När en klient söker vårt biträde i en tvist är något av det första vi frågar om klienten har en rättsskyddsförsäkring. Att driva in en tvistig fordran i en process – eller att försvara sig mot ett obefogat krav – medför alltid kostnader. Även om den part som förlorar...

läs mer

Kontakta oss