Avtalsrätt

Ekenberg & Andersson biträder företag och privatpersoner vid upprättande och förhandling av såväl svenska som internationella avtal.

Avtalsrätt

Ekenberg & Andersson upprättar och granskar såväl svenska som internationella avtal. Vi upprättar och förhandlar till exempel aktieägaravtal, aktieöverlåtelseavtal, leveransavtal, distributionsavtal, agent- och återförsäljaravtal, joint venture- och samarbetsavtal, tillverkningsavtal, inköpsavtal, IT-avtal, licensavtal, konsultavtal, finansieringsavtal och avtal för offentliga upphandlingar, för att nämna några av de vanligaste avtalstyperna.

Såväl företag som privatpersoner kommer ständigt i kontakt med avtalsrätten. Avtal definierar alla affärstransaktioner och det är därför viktigt att ett avtal så fullständigt och tydligt som möjligt uttrycker vad parterna vill åstadkomma med affären. Avtalsvillkorens syfte är många gånger att fördela transaktionsrisker och andra risker mellan parterna.

Samtidigt måste avtalet uppfylla nödvändiga juridiska krav, eftersom det ofta är viktigt att på förhand kunna förutse hur en domstol skulle bedöma avtalsvillkoren. Vid upprättande av internationella avtal är det särskilt viktigt att beakta frågor som vilket lands lag som ska tillämpas och hur eventuella tvister ska lösas mellan parterna.

Vi hjälper dig med:

   • Agent- och återförsäljaravtal
   • Kollektivavtal
   • Tillverkningsavtal
   • Tvistelösning
   • Licensavtal
   • Distributionsavtal
   • Finansieringsavtal
 • Inköpsavtal
 • Leveransavtal
 • IT-avtal
 • Konsultavtal
 • Fusionsavtal
 • Avtal för offentlig upphandling
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Aktieägaravtal