Kan årsstämma hållas helt digitalt?

Sedan den 1 januari 2024 har det blivit möjligt för både bolag och föreningar att hålla helt digitala stämmor. Här sammanfattar vi de nya reglerna och ger några användbara överväganden för att underlätta ditt bolags övergång till digitala bolagsstämmor. Vad är nytt?...

Är din verksamhet redo för DORA?

Finansiella företag så som banker, försäkringsbolag och betalningsinstitut måste följa omfattande reglering avseende företagens hantering av informations- och kommunikationsteknologi (”IKT”) och andra operativa risker. IKT-riskramverket består idag av riktlinjer från...