Affärsjuridik – Rättsområden

Ekenberg & Andersson är en fullservicebyrå inom affärsjuridikens domäner som erbjuder nära, personlig och löpande rådgivning.

Ekenberg & Andersson biträder företag och privatpersoner inom alla affärsrättsliga områden

Våra jurister har erfarenhet av att hantera olika typer av frågor i samband med upprättande av affärsrättsliga avtal samt vid förhandlingar och konfliktlösning.

Ekenberg & Andersson advokatbyrå i Stockholm har en mycket bred kunskapsbas. Utöver grundläggande kunskap och erfarenhet inom affärsjuridiken har våra medarbetare kunskap inom olika branscher och rättsområden. Som fullservicebyrå inom affärsjuridikens domäner kan vi erbjuda nära, personlig och löpande rådgivning.