Arbetsrätt

Ekenberg & Andersson biträder såväl svenska som internationella företag med behov av arbetsrättslig rådgivning i företagens löpande verksamhet och vid företagsförvärv.

Arbetsrätt

Våra jurister har erfarenhet av att hantera en bred variation av frågor i samband med upprättande av arbetsrättsliga avtal samt vid förhandlingar och konfliktlösning.

Arbetsrätten är ett område i ständig påverkan av både lagstiftare och arbetsmarknadens parter. Därför är det viktigt att företag följer upp sin efterlevnad avseende lagregler, kollektivavtal och anställningsavtal. Detta gäller även avtalsklausuler i avtal med företagets nyckelpersoner, såsom konkurrens-, sekretess- och bonusklausuler.

Företagsförvärv och verksamhetsöverlåtelser kan innebära stora ekonomiska risker för förvärvare och överlåtare om inte bolagets avtal med de anställda analyseras noggrant.

Ekenberg & Andersson bistår förvärvare och överlåtare av verksamheter och företag med förebyggande åtgärder såsom riskanalyser, upprättande av avtal, rådgivning och biträde vid förhandlingar för att förhindra negativa ekonomiska konsekvenser i anledning av arbetsrättsliga frågeställningar.

Vi hjälper dig med bl.a.

   • Anställningsavtal
   • Kollektivavtal
   • Uppsägning och avsked
   • VD-avtal