Nyheter

Omsättningsmålet – lojalitetsplikt vid företagsöverlåtelser

Inledning Lojalitetsplikten är en etablerad rättsprincip i den svenska avtalsrätten. Trots detta är det fortfarande inte till fullo klarlagt vilken omfattning plikten har, samt under vilka omständigheter en parts agerande i strid med denna kan ge upphov till...

Frånträdande av förhandsavtal för bostadsrätt

Sedan början av 90-talet har det varit möjligt att ingå förhandsavtal om upplåtelse av en bostadsrätt. I takt med att priserna på bostadsrätter ökat stadigt har bostadsproducenter

Informationsskyldigheten enligt GDPR

Att dataskyddsförordningen, GDPR, trädde ikraft den 25 maj i år har gått få förbi. Det arbete och den omställning som förordningen inneburit för många företag kom sannerligen som en överraskning…

T-TIP – Why and How?

Advokat Jan E. Frydman bloggar om de fem punkter som måste beaktas för att lyckas med de regulatoriska aspekterna av T-TIP. Länk till blogginlägget på British American Business (BAB)  

Kommer världens största avtal att förverkligas?

Advokat Jan E. Frydman beskriver och analyserar den pågående förhandlingen mellan EU och USA om att skapa ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller “T-TIP”).Länk till artikeln här...