Data- och integritetsskydd

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella företag med frågor som rör data- och integritetsskydd.

Data- och integritetsskydd

Ekenberg & Andersson har en gedigen praktisk erfarenhet av nationella och internationella regelverk inom data- och integritetsskydd. Våra klienter är både svenska nystartade företag, internationella koncerner och välkända ideella organisationer. Vi befinner oss alltid i händelsernas centrum och är uppdaterade på de senaste nyheterna inom området.

Våra tjänster består av både det långsiktiga arbetet med integritetsskydd så som registerförteckning, interna styrdokument, korrekt tredjelandsöverföring, information till registrerade och säkerställande att avtalsrelationer är GDPR-compliant, samt specifika och komplicerade data- och integritetsskyddsprojekt.

Vi arbetar nära affären och bistår även med specialkunskap i finansiella frågor och företagstransaktioner där data- och integritetsskyddsfrågor ofta aktualiseras. De ärenden vi arbetar med är ofta internationella och därav har vi nära kontakter med ledande advokatbyråer över hela världen och vi är vana att leda och ingå i globala team.

Vi erbjuder både utbildningar och föreläsningar inom data- och integritetsskydd samt kan anpassa workshops utefter våra kunders specifika önskemål och behov.

Vi hjälper dig med bl.a.

 • Rättsutredningar och utlåtanden

 • Personuppgiftspolicy och annan information till registrerade

 • Externt dataskyddsombud

 • Gallringsrutiner

 • Registerförteckning

 • Personuppgiftsbiträdesavtal

 • Tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten

 • Uppförandekoder och certifieringar

 • Kamerabevakning

 • Interna och externa styrdokument
 • Tredjelandsöverföringar
 • Identifiering av lagliga grunder
 • Hantering av registrerades rättigheter
 • Konsekvensbedömningar och förhandssamråd
 • Datadelningsavtal
 • GDPR-revision
 • Avtal mellan gemensamt personuppgiftsansvariga
 • Cookiepolicy och webbdata