Offentlig upphandling

Ekenberg & Andersson biträder både svenska och internationella företag som önskar delta i ett anbudsförfarande eller överklaga en upphandling.

Offentlig upphandling

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella företag som önskar delta i ett anbudsförfarande. Det regelverk och den domstolspraxis som vuxit fram från såväl svenska domstolar som EU-domstolen avseende offentlig upphandling är omfattande och i ständig förändring. I och med att den nya lagen om upphandling trädde i kraft under januari 2018 är det inte alltid tydligt vilka regler som omfattar en pågående eller avslutad upphandling. Vi hjälper ert företag med analyser och med rådgivning om gällande rätt i den offentliga upphandlingens alla steg.

Att delta i en offentlig upphandling kräver noggrannhet, förberedelse och kännedom om upphandlingsförfarandet både ur ett praktiskt och ur ett juridiskt perspektiv. Ekenberg & Andersson bistår med de kunskaper som behövs för att på ett effektivt och framgångsrikt sett genomföra en anbudsprocess. Genom vårt omfattande nätverk av advokatbyråer i Europa biträder vi även vid offentliga upphandlingar med gränsöverskridande inslag.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Utvärdering av förfrågningsunderlag
  • Upprättande och utvärdering av anbud
  • Anbudsförfarande
  • Skadestånd med anledning av felaktig upphandling
  • Överprövning av offentlig upphandling
  • Lagen om valfrihetssystem