M&A – Företagsförvärv

Ekenberg & Andersson biträder vid både komplicerade företagsförvärv och vid mindre, traditionella företagsförvärv
på ett snabbt och effektivt sätt.

M&A – Företagsförvärv

Ekenberg & Andersson har erfarenhet av att hantera både större och komplicerade företagsförvärv (s.k. M&A – mergers and acquisitions), och mindre och mer traditionella företagsförvärv på ett snabbt och effektivt sätt. Vi företräder regelbundet köpare och säljare i olika former av M&A-transaktioner genom hela den process som en företagsöverlåtelse innebär – vid strukturering och finansiering, företagsbesiktning (s.k. due diligence), avtalsskrivning och tillträde. Vi bistår även med rådgivning under den integrationsprocess som följer efter det genomförda förvärvet för att säkerställa att integrationen mellan köparens och det förvärvade objektets verksamhet sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

I samband med större, internationella transaktioner har Ekenberg & Andersson, genom vårt medlemskap i International Lawyers Network (ILN), möjlighet att snabbt sätta ihop ett kompetent team med advokater och jurister från olika delar av världen som under Ekenberg & Anderssons ledning kan bistå med rådgivning avseende alla länder som transaktionen berör.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • M&A
  • Företagsförvärv
  • Transaktioner
  • Företagsöverlåtelse
  • Due Diligence
  • Integrationsprocesser
  • Bolagsavtal
  • Aktieöverlåtelseavtal