Försäkringsrätt & Skadeståndsrätt

Ekenberg & Andersson biträder löpande svenska och utländska företag, privatpersoner och försäkringsbolag i frågor rörande skadestånds- och försäkringsrätt.

Försäkringsrätt & Skadeståndsrätt

Ekenberg & Andersson biträder löpande svenska och utländska företag, privatpersoner och försäkringsbolag i frågor rörande skadestånds- och försäkringsrätt, till exempel i ärenden rörande sakskador, tillstånds- och ansvarsfrågor, men också upprättande, tolkning och tillämpning av olika typer av försäkringar och försäkringsvillkor.

Ekenberg & Andersson ger råd vid alla typer av affärsrättsliga skadestånds- och försäkringsärenden. Vi kan till exempel bistå med både bedömningar och skadeståndsutredningar. Vi kan också ställa krav på motparten vid exempelvis ekonomisk skada eller sakskada, samt sköta kontakter med försäkringsbolag, för att ärendet ska hanteras så effektivt som möjligt och era rättigheter bevakas på bästa sätt.

Försäkringsrätten är central inom skadeståndsrätten, då de vanligast förekommande försäkringsärendena gäller ansvar för skada. Försäkringsrätt omfattar såväl frågor kring försäkringsavtals ingående och tolkning, som tvister gällande försäkringsvillkor och försäkringsavtal. Målsättningen är att undvika tvist, men vid skadereglering är det inte ovanligt att tvist uppkommer.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Skadestånd
  • Försäkringsvillkor
  • Skadereglering
  • Värdering
  • Sakskada
  • Ansvarsfrågor
  • Förmögenhetsskada
  • Skadeutredningar