Internationell privaträtt

Ekenberg & Andersson erbjuder rådgivning inom samtliga affärsrättsliga områden som har en anknytning till privatlivet.

Internationell privaträtt

Ekenberg & Andersson erbjuder rådgivning inom samtliga affärsrättsliga områden som har en anknytning till privatlivet. Våra jurister biträder er vid köp och försäljning av familjeägda eller ägarledda företag, upprättande av aktieägaravtal, rådgivning vid generationsskiften, avveckling av rörelse samt vid frågor kring fastighetsrätt och hyresrätt.

Vid juridiska och affärsmässiga frågor som uppstår i familjeförhållanden erbjuder Ekenberg & Andersson hjälp med upprättande och granskning av tillhörande familjerättsliga dokument och avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord, gåvohandlingar, testamenten och samäganderättsavtal.

Vi analyserar, ger råd, förhandlar och upprättar dokument för att förebygga att det uppstår konflikter inom familjen. För det fall att en tvist redan uppstått biträder Ekenberg & Andersson er genom förhandling, medling och som ombud vid domstol eller skiljeförfarande.

Allt oftare uppkommer också frågor som berör internationella förhållanden. Ekenberg & Andersson kan med hjälp av vårt omfattande nätverk av advokatbyråer världen över erbjuda internationell juridisk rådgivning.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Internationell fastighetsrätt
  • Gåvohandlingar
  • Tvistelösning
  • Internationell hyresrätt
  • Aktieägaravtal
  • Familjeägda företag
  • Samäganderätt avtal
  • Generationsskiften