Bolagsrätt

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella aktörer med frågor avseende svensk bolagsrätt.

Bolagsrätt

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella aktörer med frågor avseende svensk bolagsrätt. Vanligt förekommande uppdrag innefattar upprättande och förhandling av aktieägar- och investeringsavtal samt biträde vid bolagsstämmor i noterade eller onoterade bolag. Vi biträder även vid strukturering och upprättande av förslag till samtliga typer av bolagsrättsliga beslut kring emissioner av olika former, av värdepapper eller syntetiska produkter och tillhandahåller också konkret och praktisk rådgivning till ägare i ägarfrågor samt till styrelser i det löpande styrelsearbetet.

Ekenberg & Andersson har ett stort internationellt nätverk av kontakter, inte minst genom vårt medlemskap i International Lawyers Network (ILN). ILN är en ledande sammanslutning av kvalificerade och oberoende advokatbyråer över hela världen. I samband med gränsöverskridande bolagsfrågor har Ekenberg & Andersson därför möjlighet att snabbt sätta ihop ett kompetent team med advokater och jurister från olika delar av världen som under Ekenberg & Anderssons ledning kan bistå med rådgivning som täcker flera jurisdiktioner.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Aktieägaravtal
  • Bolagsordning
  • Bolagsstämmor och styrelsemöten
  • Startande av bolag och verksamheter
  • Starta företag samt val av associationsform
  • Protokoll
  • Aktieägare
  • Företrädaransvar