Fastighetsrätt

Ekenberg & Andersson biträder företag och privatpersoner i alla faser av en fastighetstransaktion och vid tillhörande frågor rörande plan- och byggärenden, servitut, fastighetsreglering, hyra och arrende.

Fastighetsrätt

Ekenberg & Andersson är behjälpliga i alla faser av en fastighetstransaktion; allt från strukturering och finansiering av projektet till hanteringen av eventuella tvister. När det gäller fastighetsrätt biträder vi även vid frågor rörande plan- och byggärenden, servitut, fastighetsreglering, hyra och arrende.

Vi biträder regelbundet såväl hyresgäster som hyresvärdar i frågeställningar som rör hyra av lokaler. Det kan avse upprättande och förhandling av avtal för hyra av en befintlig lokal eller en lokal som hyresvärden ska uppföra till hyresgästen, omförhandling av hyresvillkor, uppsägningar av hyresavtal, medling vid hyresnämnden, uppskov med avflyttning och tvister om till exempel avflyttning eller skadestånd vid tingsrätten.

Ekenberg & Andersson biträder även företag inom miljörätten, bland annat med tillståndsansökningar, miljörättslig due diligence och vid tvister. Vi har stor erfarenhet av rådgivning till företag i frågor om verksamheters förenlighet med givna tillstånd, identifiering av potentiella skadestånds- och saneringsskyldigheter samt avtalsreglering av juridiska risker inom detta område.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Bygglov
  • Styckning av fastighet
  • Köp av fastighet
  • Hyresavtal
  • Paketerade eller bolagiserade fastigheter
  • Tillståndsansökningar
  • Klyvning av fastighet
  • Arrende
  • Servitut
  • Rådgivning vid miljöfarlig verksamhet