Immaterialrätt

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella företag i alla immaterialrättsliga frågor.

Immaterialrätt

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella företag i ärenden gällande skydd av varumärke, patent och design samt avseende upphovsrätt, firmarätt, namnrätt och företagshemligheter. Vi erbjuder våra klienter såväl rådgivning som biträde vid registrering av rättigheter samt licensiering och processer i dessa frågor, vid behov i samarbete med svensk eller internationell expertis.

Immaterialrätterna brukar delas in i två grupper: upphovsrätt samt närstående rättigheter, och industriellt rättsskydd. Kategorin industriellt rättsskydd omfattar bland annat patentskydd, varumärkesskydd, mönsterskydd (designskydd), skydd för geografiska ursprungsbeteckningar och skydd för företagshemligheter.

Ett starkt immaterialrättsligt skydd är inte bara nödvändigt i Sverige. Liknande behov kan också uppkomma för att skydda immaterialrättsliga tillgångar mot intrång internationellt, till exempel när företagets produkter köps eller säljs till kunder i andra länder direkt eller genom agent eller återförsäljare. Ekenberg & Andersson har kontakter på olika marknader världen över som vid behov kan anlitas för att skydda rättigheter eller beivra intrång.

Vi hjälper dig med bl.a.

  • Patent
  • Varumärken
  • Design
  • Mönsterskydd
  • Geografisk ursprungsbeteckning
  • Utvecklingsavtal
  • Skydd för företagshemligheter
  • Licensavtal
  • Agentavtal
  • Återförsäljaravtal