M&A – Företagsförvärv

Ekenberg & Andersson har erfarenhet av att hantera både större och komplicerade företagsförvärv, såväl som mindre och mer traditionella företagsförvärv på ett snabbt och effektivt sätt.

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser (med en engelsk term M&A – mergers and acquisitions) är ofta komplexa processer och innefattar i regel en mängd olika rättsområden. Företagsförvärv ställer därför högra krav på den juridiska rådgivaren, vad gäller såväl juridisk specialistkompetens som erfarenhet från förhandling och projektledning i samband med M&A-processen.

Ekenberg & Andersson har omfattande erfarenhet av företagsförvärv och företräder regelbundet både köpare och säljare i olika former av M&A-transaktioner och inom ett brett spektrum av branscher. Vi är juridisk rådgivare genom hela den process som en företagsöverlåtelse innebär – vid strukturering och finansiering, företagsbesiktning (s.k. due diligence), avtalsskrivning och tillträde. Vi kan även bistå med rådgivning och service under den integrationsprocess som följer efter det att förvärvet har genomförts, för att säkerställa att integrationen mellan köparens och det förvärvade objektets verksamhet sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Ekenberg & Andersson har ett stort internationellt nätverk av kontakter, inte minst genom vårt medlemskap i International Lawyers Network (ILN), en ledande sammanslutning av kvalificerade och oberoende advokatbyråer över hela världen. I samband med större, internationella transaktioner har Ekenberg & Andersson därför möjlighet att snabbt sätta ihop ett kompetent team med advokater och jurister från olika delar av världen som under Ekenberg & Anderssons ledning kan bistå med rådgivning för alla länder som berörs av transaktionen. På så vis kan Ekenberg & Andersson säkerställa en kvalitativ och kostnadseffektiv transaktionshantering även vid internationella företagsförvärv.

Genom våra medarbetares gedigna kunskaper inom dessa olika områden kan vi på Ekenberg & Andersson leda köpare, säljare och finansiella rådgivare genom hela transaktionen.