M&A – Företagsförvärv

Företagsförvärv (M&A) involverar en mängd olika rättsområden och ställer höga krav på så väl juridisk specialistkompetens som erfarenhet från förhandling och projektledning. Vid företagsförvärv aktualiseras ofta frågor som rör både bolagsrätt, finansrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt och immaterialrätt.

Genom våra medarbetares gedigna kunskaper inom dessa olika områden kan vi på Ekenberg & Andersson leda köpare, säljare och finansiella rådgivare genom hela transaktionen.