IT-rätt

Ekenberg & Andersson biträder svenska och internationella företag med  örhandling och upprättande av alla former av avtal  om hör till IT-rättens område.

IT-rätt

Ekenberg & Andersson har lång erfarenhet av det IT-rättsliga området. Vi biträder svenska och internationella företag med förhandling och upprättande av alla former av avtal som hör till IT-rättens område, exempelvis avtal avseende elektronisk handel, leveransavtal, programvarulicenser och de frågor som uppkommer vid överlåtelse eller utveckling av kompletta datasystem.

IT-rätten överlappar ofta andra rättsområden, till exempel immaterialrätten, arbetsrätten och offentlig rätt. Det krävs därför en god kännedom om affärsrätt för att kunna upprätta hållbara kommersiella IT-rättsliga avtal. Ekenberg & Andersson har, som en bred affärsrättslig advokatbyrå, den erfarenhet av samtliga kommersiella rättsområden som krävs för att tillvarata era intressen vid förhandlingar, avtalsskrivning och tvistelösning.

I företags löpande GDPR-arbete biträder vi med revision av arbetet samt med rådgivning angående ökad säkerhet genom olika IT-lösningar. Ekenberg & Andersson upprättar och granskar även GDPR-relaterade dokument och avtal, såsom integritets- och cookiepolicys och personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi hjälper dig med:

  • Förhandling
  • Leveransavtal
  • Programvarulicenser
  • Elektronisk handel
  • Integritetspolicy
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Datasystem
  • Licensavtal
  • GDPR
  • Cookiepolicy