Ekenberg & Andersson har biträtt private equity aktören Grand Capital vid förvärvet av portföljbolaget VoltAir System AB.

VoltAir System levererar sedan 2006 marknadens mest energieffektiva luftbehandlingsaggregat. VoltAir Systems produkter finns bland annat installerade i bostäder, kontor, skolor, sjukhus, vårdinrättningar och industrier med goda referenser och resultat.

Ansvarig på Ekenberg & Andersson var advokat Jonas Rogberg som ledde arbetet.