Ekenberg & Andersson har biträtt vårdbolaget vid avyttring av en fastighet för vård- och omsorgsboende i Tyresö till Hemsö. Hemsö kommer att uppföra äldreboende på fastigheten och vårdbolaget kvarstannar på fastigheten som hyresgäst och bedrivare av äldreboendeverksamheten.

Bolaget har i försäljningen biträtts av advokat Johan Sund och biträdande jurist Jessica Grönberg.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom fastighetsrätt här