Ekenberg & Andersson har biträtt vårdbolaget vid avyttringen av en fastighet för vård- och omsorgsboende i Spånga till Besqab. Besqab kommer att uppföra äldreboende på fastigheten och vårdbolaget kvarstannar på fastigheten som hyresgäst och bedrivare av äldreboendeverksamheten.

Från Ekenberg & Andersson Advokatbyrå deltog advokat Johan Sund och biträdande jurist Jessica Grönberg i arbetet.

Besqab bedriver verksamhet inom köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdfastigheter. Besqabs aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom fastighetsrätt här