Ekenberg & Andersson har biträtt Ambea vid avyttringen av fem omsorgsfastigheter till Högkullen Omsorgsfastigheter AB.

Fastigheterna ligger i Stockholmsområdet, Linköping, Härnösand och Boden och inrymmer LSS-bostäder, HVB-hem, och lokaler för daglig verksamhet. Ambea kvarstannar på fastigheterna som hyresgäst.

Ambea har i försäljningen biträtts av advokaterna Thomas Ekenberg och Johan Sund.