I de största börsnoterade bolagen inom EU är endast 30,6 procent av styrelseledamöterna kvinnor och det finns stora skillnader mellan medlemsstater (från 45,3 procent i Frankrike till 8,5 procent i Cypern).

Den 22 november 2022 röstade Europaparlamentet igenom ett nytt direktiv, “Women on Boards Directive”, vars syfte är att förbättra könsfördelningen i styrelser i börsnoterade bolag. Detta ska ske genom krav på könskvotering.

Det nya direktivet innebär att medlemsstaterna ska säkerställa att börsnoterade bolag med fler än 250 anställda omfattas av ett av två mål. Bolag ska antingen säkerställa att det underrepresenterade könet innehar minst 33 procent av samtliga poster som styrelseledamot, alternativt säkerställa att det underrepresenterade könet innehar minst 40 procent av posterna som icke verkställande styrelseledamot. Små- och medelstora företag (med färre än 250 anställda) undantas från direktivets krav.

Medlemsstater som redan har en väl fungerande lagstiftning på området, eller som är på god väg att uppnå det kvantitativa målet, kan komma att beviljas undantag från reglerna. Detta under förutsättning att regleringen i medlemsstatens nationella lagstiftning är lika effektiv som det föreslagna systemet. Vad gäller Sverige är det troligast att målet om 33 procent kommer att tillämpas. Detta innebär att Sverige kan tillämpa den undantagsregel som föreskriver att länder där det underrepresenterade könet redan innehar minst 25 procent av alla poster som styrelseledamot i bolag, som omfattas av direktivet, inte behöver efterleva kravet i direktivet.

Vi på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå berättar gärna mer om nyheterna i direktivet och kan hjälpa er med frågor om bolagsrätt och styrelsearbetet i ert bolag.