Ekenberg & Andersson har biträtt ägarna vid avyttring av samtliga aktier i 2Book AB till engelska Bookatable (tidigare Livebookings).

2Book är ett internetbaserat bokningssystem för restauranger som vill öka sin tillgänglighet och effektivisera den operativa driften och därmed sin lönsamhet. 250+ restauranger använder 2Book och varje månad hanterar 2Book över 1 miljon gäster. Bookatable är Europas största online bokningssystem för restauranger och uppnår genom transaktionen en bättre marknadsposition i Sverige och Norge.

Från Ekenberg & Andersson deltog advokaterna Jonas Rogberg och Johan Sund i arbetet.