Ekenberg & Andersson har biträtt säljaren vid avyttring av samtliga aktier i Professional Parts Sweden AB (Proparts) till Indutrade AB.

Proparts är ett teknikförsäljningsbolag som levererar reservdelar till personbilseftermarknaden. Kunderna, som till största delen finns i Europa och i Nordamerika, utgörs främst av verkstadskedjor, bilverkstäder och övriga handlare.

Från advokatbyrån deltog advokaterna Johan Sund och Thomas Ekenberg i arbetet.