Ekenberg & Andersson har biträtt vårdbolaget vid avyttringen av fyra omsorgsfastigheter till Högkullen Omsorgsfastigheter AB. Fastigheterna ligger i Järfälla, Västervik, Höör och Laholm och inrymmer LSS-bostäder och verksamhetslokaler inom LSS och SoL. På fastigheten i Laholm ska ett nytt LSS-boende uppföras av Högkullen. Vårdbolaget kvarstannar på fastigheterna som hyresgäst och bedrivare av omsorgsverksamheterna.

Bolaget har i försäljningen biträtts av advokaterna Thomas Ekenberg och Johan Sund samt biträdande jurist Jessica Grönberg.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom fastighetsrätt här